Jak uzyskać zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek przez ePUAP? Krok po kroku na obrazkach.

Posiadanie Profilu Zaufanego pozwala na uzyskanie zaświadczenia z ZUS za pośrednictwem ePUAP. Dzięki temu możemy zdobyć te dokument bez konieczności wizyty w urzędzie. Jednakże interfejs strony ZUS i liczba opcji do wyboru potrafi przysporzyć trudności. Ten przewodnik wskaże Ci prostą drogę do uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Czytaj dalej

Zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy i ich rodzin w specjalnym trybie

Od 24 listopada 2022 r. obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin, którzy posiadają PESEL UKR mogą już uzyskiwać zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Polski.

Czytaj dalej

W jaki sposób cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo w Polsce?

Zawarcie małżeństwa zawsze wiąże się z koniecznością dopełnienia prawnych formalności, w przypadku zawierania związku małżeńskiego z cudzoziemcem przez cudzoziemca, niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymogów.

Czytaj dalej

Got a ban on entry to Poland? You can cancel that!

It may be very hard for you if you have been obligated to leave Poland and return to your home country. Especially since this kind of legal decision comes together with a temporary ban on re-entering Poland. However, you should remember that you can cancel that ban long before it’s end date!

Czytaj dalej

10 Porad mogących ułatwić Twoje życie w polskich urzędach

Polskie urzędy nie należą do najlepszych na świecie. Nie należą też do najgorszych. W zależności od tego, skąd pochodzisz, możesz uznać to za całkowicie akceptowalne lub całkowicie zdezorganizowane.

Przedstawiamy kilka porad mogących ułatwić Ci życie w postępowaniach administracyjnych przed polskimi urzędami.

Czytaj dalej

Długi czas oczekiwania w Urzędzie Wojewódzkim może być spowodowany nie tylko złym zarządzaniem, lecz także korupcją – donosi najnowszy raport NIK.

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym artykule, Najwyższa Izba Kontroli w swoim najnowszym raporcie potwierdziła, że Urząd Wojewódzki nie jest w stanie załatwiać terminowo spraw związanych z pobytem cudzoziemców.

Prowadzący kontrolę podczas swoich czynności potwierdzili, że zła sytuacja w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu może wynikać nie tylko ze złego zarządzania.

Czytaj dalej

Czekasz na Kartę Pobytu dłużej niż 1 miesiąc? Sprawę można przyspieszyć, a za powolne działanie Urzędu Wojewódzkiego możesz dostać odszkodowanie.

Jak wskazała ostatnia kontrola NIK (tutaj), Urzędy Wojewódzkie nie radzą sobie z obsługą cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. Na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (Karta Pobytu) czeka się nawet 3 lata. W samym województwie dolnośląskim, średni czas oczekiwania na decyzję w sprawie legalizacji pobytu w 2018 r. wyniósł aż 328 dni. Tymczasem zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, sprawy te powinny być załatwiane co do zasady w ciągu miesiąca.

Tak duże opóźnienia sprawiają, że przez bardzo długi czas cudzoziemcy bez uregulowanego pobytu nie mają w Polsce łatwego życia. Nie oznacza to jednak, że trzeba czekać bezczynnie.

Czytaj dalej