Pro Bono

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kamler świadczy pomoc prawną na zasadzie pro publico bono (tj. w pełni bezpłatnie i dla dobra interesu publicznego) w szczególności na rzecz organizacji pozarządowych oraz ludzi dobrej woli, dążących do poprawy warunków życia oraz wprowadzania pozytywnych zmian w otaczającym nas świecie.

W razie zainteresowania uzyskaniem wsparcia prawnego w ramach działalności pro bono, prosimy o przesłanie propozycji współpracy na adres e-mail: biuro@kancelariakamler.pl

Od lipca 2018 r. nasza Kancelaria wspiera Fundację Przygarnij Kota, działającą bezinteresownie na rzecz bezdomnych kotów we Wrocławiu. Fundacja w ramach prowadzonej działalności aktywnie zajmuje się adopcjami bezpańskich kotów w każdym wieku, leczeniem wolnożyjących zwierząt, ich dokarmianiem oraz edukacją społeczną.

Z działalnością Fundacji Przygarnij Kota można się zapoznać na stronie internetowej www.przygarnijkota.pl.


Od marca 2019 r., Kancelaria jest Patronem finansującym polskich twórców działających pod egidą patronite.pl

W rama projektu wsparliśmy dotychczas m.in.:

Ciekawe Historie – kanał edukacyjny poświęcony tematyce społeczno-historycznej XX w.
Z działalnością kanału można się zapoznać pod adresem: https://patronite.pl/Ciekawehistorie


Od października 2021 r. nasza Kancelaria wspiera Fundację Bubble of Good, której działalnością jest:

  • opieka i leczenie zwierząt bezpańskich lub zaniedbanych,
  • prowadzenie akcji adopcji zwierząt domowych, w szczególności porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom na skutek zaniedbania lub okrutnego traktowania,
  • propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt,
  • organizowanie działań ukierunkowanych na pomoc zwierzętom, jako szczególnej platformy integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem,
  • krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich,
  • realizowaniem akcji społecznych ukierunkowanych na pomoc ludziom najbardziej potrzebującym.

Więcej o Fundacji Bubble of Good: https://www.facebook.com/bubbleofgood


W grudniu 2023 roku, wsparliśmy finansowo i organizacyjnie Fundację Bubble of Good w przeprowadzeniu akcji „Świąteczne paczki dla niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowej”. W ramach akcji udało się skompletować 31 paczek pomocowych.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowej można wspierać wolontariacko lub darowizną: http://dpswschowa.com/wolontariat/