Zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy i ich rodzin w specjalnym trybie

Od 24 listopada 2022 r. obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin, którzy posiadają PESEL UKR mogą już uzyskiwać zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Polski.

Dowiedz się więcej