Jakie wymagania należy spełnić w 2023 r., aby uzyskać Blue Card (Niebieską Kartę)?

Wymagania, które muszą zostać spełnione w celu uzyskania Blue Card (Niebieskiej Karty) zmieniają się co roku z uwagi na zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Czym w zasadzie jest Blue Card?

Blue Card (Niebieska Karta) to powszechnie używana nazwa „zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji” (taka jest oficjalna nazwa tego rodzaju zezwolenia na pobyt, używana w polskich przepisach prawnych). Jest to więc zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z dodatkowymi uprawnieniami.

Podczas gdy „zwykłe” zezwolenie na pobyt czasowy i pracę można dostać w celu wykonywania jakiejkolwiek pracy, aby uzyskać Blue Card (Niebieską Kartę) twoje warunki zatrudnienia powinny spełnić kilka dodatkowych wymogów.

Jakie wymagania należy spełnić, żeby uzyskać Blue Card?

 W 2023 r. twoja umowa o pracę powinna:

  • być zawarta co najmniej na 1 rok,
  • dotyczyć stanowiska związanego z Twoimi kwalifikacjami zawodowymi (potwierdzonymi dyplomem ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych lub co najmniej 5-letnim wcześniejszym doświadczeniem zawodowym),
  • wskazywać na miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9519,22 zł brutto (wysokość miesięcznego wynagrodzenia zmienia się co roku; kwota podana w tym artykule jest aktualna na 2023 r.).

Jakie korzyści daje zezwolenie Blue Card?

            Głównymi dodatkowymi uprawnieniami wynikającymi z tego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy są:

  • po 2-letnim pobycie w Polsce na podstawie Niebieskiej Karty możesz zmienić swoje miejsce zatrudnienia bez konieczności zmiany posiadanego zezwolenia (musisz jedynie poinformować o tym Wojewodę, ale nie zajmuje to dużo czasu),
  • po 12-miesięcznym pobycie w Polsce na podstawie Niebieskiej Karty możesz przeprowadzić się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a twoje zezwolenie na pobyt zostanie przekształcone
    w równoważne zezwolenie na pobyt w tym państwie (procedura różni się w zależności od państwa członkowskiego UE, co nie zmienia faktu, że możesz uzyskać Niebieską Kartę o wiele łatwiej),
  • możesz od razu złożyć wniosek o pobyt dla członka Twojej rodziny (posiadając „zwykłe” zezwolenie na pobyt czasowy i pracę możesz to zrobić dopiero po upływie 2 lat pobytu w Polsce na podstawie tego zezwolenia).

Potrzebujesz pomocy prawnej w legalizacji pobytu?

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Dodaj komentarz