Czy cudzoziemcowi trudno jest założyć konto bankowe w Polsce?

Przed załatwieniem formalności w Polsce, zawsze warto jest sprawdzić informacje w temacie, aby przygotować odpowiednie dokumenty. Nie inaczej jest w przypadku rachunku bankowego. Cudzoziemców zamierzający założyć konto bankowe w Polsce czeka dodatkowa praca.

Być może jednak przeczytanie tego artykułu oszczędzi Ci czasu i wysiłku.

Większe trudności dla osób niezameldowanych

Jeżeli nie jesteś zameldowany w Polsce (czyli nie masz zarejestrowanego adresu), musisz w pierwszej kolejności osobiście wypełnić formularz w banku. Po pozytywnej weryfikacji (może to zająć kilka dni) będziesz w stanie założyć konto.

Dotyczy to także spółek zagranicznych. Aby założyć rachunek bankowy dla spółki, wszyscy wspólnicy i członkowie zarządu muszą osobiście wypełnić i złożyć wspomniany formularz w banku.

Różne banki, różne wymagania

Każdy bank ma swoje własne wymogi formalne (czy nawet narodowościowe preferencje). Nie jest też niczym nowym, że banki odmawiają otwarcia konta niektórym osobom spoza Unii Europejskiej.

Często nie jest wystarczająco jasne, jakie dokumenty w ogóle są potrzebne do otwarcia konta bankowego.

Poniższą tabelę przygotowano  w oparciu o informacje, jakie udzielały banki poproszone o otwarcie konta przez cudzoziemca.

Bank Jak możesz otworzyć konto Wymagane dokumenty
Allior Bank Tylko osobiście w banku Obywatele UE: – paszport, – karta pobytu, – dowód tożsamości z kraju pochodzenia   Osoby spoza UE: – paszport i karta pobytu
BGŻ BNP Paribas Tylko osobiście w banku Dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport) i karta pobytu (dla osób spoza UE)
BOŚ Bank Tylko osobiście w banku Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
Credit Agricole Tylko osobiście w banku Jeden z poniższych dokumentów: – ważny unijny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej; – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce; – potwierdzenie zameldowania lub umowa kupna nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta lub umowa najmu nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta, zawartej na okres co najmniej 12 miesięcy; – umowa o pracę lub kontrakt menadżerski lub pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy na terytorium RP na okres co najmniej 12 miesięcy (promesa/list intencyjny); – zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium RP wraz z pisemnym zobowiązaniem do dostarczenia kopii umowy o pracę / kontraktu menadżerskiego.    
Getin Bank Tylko osobiście w banku Obywatele Unii: – paszport lub dowód tożsamości wraz z kartą pobytu stałego lub zaświadczenie o zarejestrowanym pobycie w Polsce Osoby spoza UE: paszport i karta pobytu
Idea Bank Tylko osobiście w banku Paszport lub karta pobytu
mBank W placówce banku lub przez Internet – potwierdzenie zawarcia umowy przez kuriera (kurier dostarcza dokumenty do podpisu tylko na terenie Polski). Osoba wnioskująca o konto musi być rezydentem posiadającym PESEL i adres zamieszkania na terenie Polski   Paszport zagraniczny wraz z kartą pobytu lub paszport zagraniczny wraz z zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce.
Millenium Przez Internet lub w oddziale. Istnieje możliwość zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera (tylko na terenie Polski). Jedynym wymaganym dokumentem jest ważny paszport.
Nest Bank Wniosek można złożyć przez Internet, jednak podpisanie umowy jest możliwe wyłącznie w oddziale lub w oddziale. Osoba wnioskująca o konto musi być rezydentem posiadającym PESEL i adres zamieszkania na terenie Polski   Dowód osobisty lub paszport wydany przez kraje Unii Europejskiej.
Raiffeisen Polbank Tylko osobiście w banku Paszport lub karta pobytu
Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) Tylko osobiście w banku Dowód UE, paszport lub karta pobytu – jeśli w dokumencie nie ma adresu zamieszkania, należy przedstawić dokument potwierdzający adres zameldowania.
T-Mobile Usługi Bankowe Rezydenci posiadający PESEL i adres zamieszkania na terenie Polski mogą złożyć wniosek przez Internet i podpisać umowę za pośrednictwem kuriera. Nierezydenci – wyłącznie w placówce banku. Również w tym przypadku osoba wnioskująca o konto musi okazać numer PESEL. Jeden z poniższych dokumentów: – paszport lub karta pobytu (stałego lub czasowego); – karta pobytu (stałego lub czasowego) obywatela UE; – dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card).  

Źródło: “Rachunek bankowy dla obcokrajowca”, artykuł Beaty Szymańskiej, https://www.najlepszekonto.pl/rachunek-bankowy-dla-obcokrajowca?fbclid=IwAR0kobt5pellSu8CQBvaXUHBsZSm2750Ey__ubCnO-f_5QoqdytYDydR5p0

Warto zaznaczyć, że wymagania te ciągle się zmieniają, dlatego zawsze, gdy chcesz otworzyć konto bankowe, najlepiej zasięgnij informacji bezpośrednio w banku.

Jakie są Twoje doświadczenia z otwieraniem konta bankowego w Polsce? Daj nam znać w komentarzach poniżej.

Jeśli chcesz uzyskać pomoc w kwestiach związanych z pobytem w Polsce, zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

3 komentarze do “Czy cudzoziemcowi trudno jest założyć konto bankowe w Polsce?”

Dodaj komentarz