Przyspieszenie rozpoznania sprawy / Skarga na przewlekłość / Odszkodowania

Każdy, zarówno obywatel, jak i cudzoziemiec, ma prawo do szybkiego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Gwarantują to przepisy Konstytucji RP (art. 45) i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 6).

W wypadku długotrwałego, tzw. „urzędniczego” prowadzenia sprawy, polskie prawo zapewnia środki umożliwiające:

  • spowodowanie szybszego załatwienia sprawy przez organ administracji,
  • przyznanie odszkodowania za niezałatwienie sprawy w terminie.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną we wszystkich sprawach, których rozpoznanie trwa dłużej niż jest to konieczne dla wyjaśnienia niezbędnych okoliczności faktycznych i prawnych.

W ramach świadczonych usług zapewniamy pomoc w szczególności w zakresie:

  • ponagleń i skarg na bezczynność lub przewlekłe załatwianie spraw przez organ administracji,
  • uzyskania należnego od Skarbu Państwa odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu stwierdzonej przewlekłości postępowania,
  • skarg na przewlekłość postępowania sądowego oraz wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy,
  • kontaktu z organem administracyjnym lub sądem w celu ustalania przyczyn przewlekłości i ich usunięcia.

W celu omówienia szczegółów pomocy prawnej oraz dokonania wyceny sprawy – zapraszamy dokontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Korzystając z pomocy Kancelarii, mają Państwo pewność, że powierzonymi sprawami będzie się zajmować profesjonalny pełnomocnik – radca prawny.

Pomagamy również w przyspieszeniu postępowania o zezwolenie na pobyt czasowy (Karta Pobytu) w każdej sprawie, która trwa dłużej niż 1 miesiąc. Wnosząc skargę, zawsze domagamy się przyznania odszkodowania dla naszych Klientów.

Zapraszamy do lektury naszego oficjalnego bloga.
Artykuły publikujemy w języku polskim, angielskim i rosyjskim.