Wpis wierzytelności do KRS dłużnika

Zapewniamy pomoc w dochodzeniu niezapłaconych należności od dłużnika poprzez dokonanie wpisu wierzytelności do KRS dłużnika.

Rezultatem jest ujawnienie informacji o nieuregulowanych należnościach we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis ten jest powszechnie dostępny do wglądu w aktach rejestrowych sądu siedziby dłużnika oraz na stronie Centralnej Informacji KRS
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

jak znaleźć dłużnika w KRS

W celu omówienia szczegółów pomocy prawnej oraz dokonania wyceny sprawy – zapraszamy dokontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.