Jak założyć w Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

W Polsce rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przebiega odmiennie w zależności od wybranego sposobu jej założenia. Poniżej przedstawiamy uproszczony opis dwóch sposobów rejestracji spółki.

Wniosek do sądu rejestrowego w formie dokumentowej

Jest to tradycyjny sposób rejestracji spółki. Aby z niego skorzystać należy:

 1. Przygotować dokumenty (podpisane odpowiednio przez wspólników lub członków zarządu). Wśród dokumentów powinny się znaleźć:
  1. Umowa spółki,
  2. Lista wspólników i ich adresów,
  3. Lista osób wchodzących w skład organu uprawnionego do powoływania członków zarządu,
  4. Lista podmiotów uprawnionych do reprezentacji spółki (członków zarządu spółki),
  5. Zgody na powołanie do pełnienia funkcji w zarządzie spółki,
  6. Oświadczenie wszystkich członków zarządu o pokryciu wkładów na kapitał zakładowy,
  7. Oświadczenie o tym, czy spółka jest cudzoziemcem i czy posiada nieruchomości na terenie Polski.
 2. Udać się do notariusza w celu podpisania umowy spółki. Niezbędna jest obecność wszystkich wspólników u notariusza w Polsce – nie można tego zrobić za granicą. Ponadto, jeśli któryś ze wspólników nie mówi po polsku, konieczne jest zapewnienie udziału tłumacza przysięgłego na spotkaniu u notariusza.
 3. Przygotować formularz wniosku rejestrowego i złóżyć go w formie elektronicznej na portalu PRS (https://prs.ms.gov.pl/).
 4. Złożyć oryginały dokumentów w sądzie rejestrowym.

Wniosek do sądu rejestrowego w formie elektronicznej w systemie s24

Ten sposób służy do zakładania prostszych spółek. Jest on obecnie bardziej popularny niż tradycyjny sposób zakładania spółki, opisany powyżej.

Złożenie wniosku w systemie s24 nie wymaga wizyty u notariusza.

Co więcej, jeżeli wszyscy wspólnicy posiadają Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, cały proces może być w pełni przeprowadzony zdalnie za granicą, bez konieczności przyjazdu do Polski.

W celu założenia spółki w ten sposób, należy:

 1. Uzyskać numer PESEL i Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
 2. Przygotować kompletną dokumentację w systemie s24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/) i podpisać ją przy użyciu podpisu elektronicznego. Wśród dokumentów powinny się znaleźć:
  • Umowa spółki,
  • Lista wspólników i ich adresów,
  • Lista osób wchodzących w skład organu uprawnionego do powoływania członków zarządu,
  • Lista podmiotów uprawnionych do reprezentacji spółki (członków zarządu spółki),
  • Zgody na powołanie do pełnienia funkcji w zarządzie spółki,
  • Oświadczenie wszystkich członków zarządu o pokryciu wkładów na kapitał zakładowy,
  • Oświadczenie o tym, czy spółka jest cudzoziemcem i czy posiada nieruchomości na terenie Polski.
 3. Przygotować wniosek elektroniczny i złożyć go w systemie s24.

Obie wyżej opisane procedury różnią się w sposób istotny także w kwestii opłat i czasu ich trwania. Więcej na ten temat w artykule „Jaki jest koszt i ile czasu zajmuje zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce?”

Zarejestrowanie spółki może okazać się bardzo trudnym zadaniem, a jeśli cała procedura nie zostanie przeprowadzona poprawnie, może się wiązać z licznymi problemami – zarówno w trakcie rejestracji, jak i później w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego, aby prawidłowo dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Dodaj komentarz