Zasady rozliczeń

Sprawa każdego Klienta rozpatrywana jest indywidualnie i dlatego kierujemy się elastycznością w ustalaniu finansowych zasad współpracy. Bierzemy pod uwagę charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz termin wykonania usługi, a w sprawach sądowych także wartość przedmiotu sporu.
Nie bez znaczenia jest dla nas również sytuacja naszego Klienta i społeczne znaczenie sprawy.
W przypadku postępowania sądowego zawsze dążymy do tego, by to strona przeciwna poniosła całość kosztów postępowania, w tym honorarium Kancelarii.

Zapewniamy możliwość następujących sposobów rozliczenia:

 1. Stawka za usługę – podstawowy sposób rozliczenia w przypadku doraźnego zlecenia usługi.
 2. Stały ryczałt miesięczny – rekomendowany przedsiębiorcom przy stałej współpracy, preferencyjne warunki i koszty pomocy prawnej.
 3. Stały ryczałt miesięczny z limitem godzin – stała współpraca oparta na liczbie godzin rabatowych ustalonej z Klientem w ramach ryczałtu; po ich przekroczeniu wynagrodzenie liczone jest według ustalonej stawki godzinowej.
 4. Stawka godzinowa za pracę prawnika – rozliczana z dokładnością do 15 minut.
 5. Stawka za usługę z premią za wynik sprawy – naliczaną wyłącznie w przypadku uzyskania korzystnego wyniku sprawy dla Klienta.

Cennik podstawowych usług prawnych – stawka za usługę:

 • Skierowanie wezwania do zapłaty – od 300 zł brutto;
 • Udzielenie porady prawnej – od 200 zł brutto;
 • Sporządzenie pisma procesowego – od 600 zł brutto;
 • Sporządzenie lub sprawdzenie umowy – od 600 zł brutto;
 • Prowadzenie spraw sądowych:
  • o zapłatę – od 10% dochodzonego roszczenia,
  • o odszkodowanie – od 30% przyznanego świadczenia,
  • innych spraw sądowych – od 1200,00 zł brutto,
 • Zakładanie spółek prawa handlowego – od 1500,00 zł brutto,
 • Stała obsługa prawna dla mikro/małych przedsiębiorców – od 800 zł netto/miesięcznie.

Jeśli chcesz uzyskać wycenę sprawy – Skontaktuj się z nami.