Wdrożenie nowych przepisów – usługi turystyczne i hotelarskie

Nasza oferta skierowana jest do wszelkich przedsiębiorców turystycznych, w tym organizatorów turystyki, PUNPUT, agentów turystycznych, dostawców usług turystycznych oraz podmiotów świadczących usługi hotelarskie.

W ramach przeprowadzanego audytu umów i dokumentacji wewnętrznej, zapewniamy:

 • dostosowanie prowadzonej działalności do aktualnie obowiązujących uregulowań odnoszących się do działalności turystycznej, w tym obowiązujących od 1 lipca 2018 r. nowych przepisów:
  • ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
  • ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • weryfikację prawidłowości prowadzonej dokumentacji pod względem uprawnień konsumenta oraz odpowiedzialności odszkodowawczej
 • badanie umów pod względem występowania niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych)
 • przedstawienie sugerowanych zmian w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia niezgodności z obowiązującymi przepisami
 • doradztwo prawne w zakresie stosowania nowych przepisów o turystyce
 • 3-letnią opiekę merytoryczną w zakresie realizacji zaleceń i decyzji wydanych przez organy administracyjne

Decydując się na skorzystanie z oferty naszej Kancelarii, mają Państwo pewność, że:

 • przeprowadzany będzie przez radcę prawnego – profesjonalnego prawnika, kwalifikującego się aktualnym wpisem na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
 • audyt nie będzie ograniczać się  tylko do wskazania braków i niezgodności w prowadzonej działalności, lecz obejmować będzie również aktywną pomoc w dostosowaniu jej do obowiązujących przepisów
 • wszelkie sugerowane przez nas zmiany zostaną przygotowane z uwzględnieniem Państwa interesu i z troską o to, by ich realizacja nie utrudniała prowadzonej działalności
Usługi hotelarskie przepisy

W celu omówienia szczegółów pomocy prawnej oraz dokonania wyceny sprawy – zapraszamy dokontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.