Umorzenie składek ZUS i świadczenia postojowe – pomoc prawna w składaniu wniosków

Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia pomoc prawną w przygotowaniu wniosków o umorzenie składek ZUS oraz o uzyskanie świadczenia postojowego.

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS polega na ich całkowitym umorzeniu. Taką możliwość mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ZUS mniej niż 10 pracowników.

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje osobom, które:

  1. Rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., a przychód, który uzyskały w miesiącu przed miesiącem, w którym zamierzają złożyć wniosek:
    – był o co najmniej 15% niższy od przychodu z poprzedniego miesiąca
    oraz
    – nie przekroczył kwoty 15.507 zł.
  2. Rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i następnie zawiesiły ją, a przychód, który uzyskały w miesiącu przed miesiącem, w którym zamierzają złożyć wniosek, nie przekroczył kwoty 15.507 zł.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przysługuje osobom rozliczającym podatek kartą podatkową oraz zwolnionym z opłacania podatku VAT.

Cena pomocy prawnej w przygotowaniu wniosku: 300 zł netto + VAT.

Zapraszamy dokontaktu

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.