RODO – dokumentacja i wdrożenie

Kancelaria zapewni dostosowanie działalności Państwa firmy, w tym stosowanej dokumentacji do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Warunki naszej oferty każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, w szczególności biorąc pod uwagę rozmiar jego działalności oraz zakres niezbędnej pracy prawnika.
W ramach świadczonych usług, zapewniamy niezbędną dokumentację oraz indywidualną informację prawną w zakresie obowiązków spoczywających na Kliencie w związku z obowiązującymi przepisami.

Zapewniamy możliwość skorzystania zarówno z całościowego wdrożenia niezbędnych rozwiązań, jak również pomocy w problemach wskazanych przez Klienta.

Na zlecenie sporządzamy również niezbędną dokumentację, w tym m.in.:

 1. Politykę ochrony danych osobowych
 2. Rejestr kategorii przetworzeń
 3. Rejestr podmiotów przetwarzających
 4. Rejestr upoważnień
 5. Procedurę obsługi praw jednostki
 6. Procedurę dostępu do danych
 7. Procedurę zgłaszania naruszeń
 8. Kartę oceny podmiotu przetwarzającego
 9. Instrukcję i raport z analizy ryzyka
 10. Raport z oceny skutków dla ochrony danych
 11. Politykę ochrony danych personelu
 12. Klauzule informacyjne i zgody
 13. Klauzule informacyjne dla pracowników
 14. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 15. Formularze analizy ryzyka
 16. Rejestr czynności przetwarzania danych
 17. Rejestr naruszeń wraz z procedurą prowadzenia wewnętrznej dokumentacji stanowiącej rejestr naruszeń danych osobowych
 18. Umowę powierzenia przetwarzania/współadministrowania
 19. Wytyczne dotyczące klasyfikacji naruszeń i procedura zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych do organy nadzorczego
 20. Procedurę na wypadek wystąpienia naruszeń mogących powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, w zakresie ich informowania o działaniach jakie powinni wykonać, aby ryzyko ich ograniczyć
 21. Plan ciągłości działania

W celu omówienia szczegółów pomocy prawnej oraz dokonania wyceny sprawy – zapraszamy dokontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Korzystając z pomocy Kancelarii masz pewność, że Twoją sprawą zajmie się profesjonalny pełnomocnik – radca prawny.

Stosowane przez nas stawki i sposoby rozliczeń dostosowujemy zawsze do rodzaju i zakresu zlecenia. Wyznajemy zasadę pełnej przejrzystości i doinformowania Klienta.