Pieczęć prewencyjna (windykacyjna)

Pieczęć prewencyjna jest popularnym, a przy tym eleganckim sposobem skłonienia kontrahentów do terminowego regulowania wszystkich płatności.

Pieczęć prewencyjna (określana również jako pieczęć windykacyjna), na ogół umieszczana jest na fakturach sprzedaży, bądź innych dokumentach potwierdzających należność przysługującą od kontrahenta. Przedstawia ona jasny komunikat, informujący odbiorcę faktury o współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego oraz konsekwencjach związanych z opóźnieniami w zapłacie lub jej brakiem.

Stanowi realizację zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

UWAGA: Stosowanie naszej pieczęci w żaden sposób nie zobowiązuje Państwa do korzystania z pomocy Kancelarii w ramach postępowania windykacyjnego. Decyzja o skorzystaniu z naszych usług w tym zakresie zależy wyłącznie od Państwa woli.

Gdzie warto umieszczać pieczęć prewencyjną:

  • na fakturach,
  • na notach odsetkowych,
  • na pismach upominawczych,
  • na wezwaniach do zapłaty,
  • na dokumentach potwierdzających wierzytelność.
pieczęć prewencyjna cena

Ile kosztuje korzystanie z pieczęci prewencyjnej?
Pieczęć prewencyjna udostępniana jest w ramach abonamentu, którego warunki zależne są od jego okresu.

Obecnie dostępne są następujące okresy abonamentu:

  • 6 miesięcy (69,00 zł za miesiąc; cena łączna 414,00 zł)
  • 12 miesięcy (59,00 zł za miesiąc; cena łączna 708,00 zł)
  • 24 miesiące (49,00 zł za miesiąc; cena łączna 1176,00 zł)

Wydanie pieczęci nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, kaucjami ani warunkami. Wyznajemy zasadę pełnej przejrzystości i doinformowania Klienta.

W trakcie trwania umowy o pieczęć prewencyjną naszym Klientom gwarantujemy preferencyjne warunki finansowe prowadzenia ewentualnego postępowania windykacyjnego.

W celu zamówienia pieczęci prewencyjnej, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZAMÓWIENIA

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o szczegółach lub warunkach usługi – zapraszamy dokontaktu