Obsługa prawna firm we Wrocławiu lub na odległość

Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną spółkom prawa handlowego oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Naszą obsługę świadczymy zarówno dla małych startujących firm, jak również spółek o ugruntowanej pozycji.

Dążymy do zapewnienia naszym Klientom takich rozwiązań, jakie będą najlepiej odzwierciedlały ich potrzeby oraz wskazujemy wyjście z najtrudniejszych sytuacji. Pomagamy zarówno w skomplikowanych i nietypowych sprawach, jak i w standardowych procedurach.

Wyznajemy zasadę, że o jakości obsługi prawnej świadczy zarówno dobór optymalnych rozwiązań prawnych, jak również zdolność do objaśnienia ich klientowi w przystępny i zrozumiały sposób.

Zakres usług Kancelarii dyktują potrzeby naszych Klientów. Realizowana przez nas pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 1. Stałą, bądź doraźną obsługę podmiotów gospodarczych, w tym:
  • zakładanie spółek,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzenie umów gospodarczych,
  • przygotowanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
  • rejestracja spółek,- dostosowanie działalności przedsiębiorców do obowiązków wynikających z przepisów RODO
  • realizacja roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,- pomoc w sprawach z zakresu prawa pracy;
 2. Wdrożenie uregulowań o ochronie danych osobowych (RODO):
  • dostosowanie działalności Państwa firmy, w tym stosowanej dokumentacji do wymogów i standardów stawianych przez obowiązujące przepisy.
 3. Windykację należności, w tym:
  • monitoring płatności,
  • działania przedsądowe, w szczególności wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem lub wierzycielem i postępowanie polubowne
  • sporządzenie pozwu w trybie upominawczym, nakazowym lub zwykłym,
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

obsługa prawna firm Wrocław

W celu omówienia szczegółów pomocy prawnej oraz dokonania wyceny sprawy – zapraszamy dokontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Korzystając z pomocy Kancelarii, mają Państwo pewność, że powierzonymi sprawami będzie się zajmować profesjonalny pełnomocnik – radca prawny.