Uzyskiwanie treści wyroków sądowych

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie uzyskania treści wszelkich orzeczeń (tj. wyroków oraz postanowień) wydanych przez polskie sądy powszechne, w tym:

  • sądy rejonowe,
  • sądy okręgowe,
  • sądy apelacyjne,
  • sądu administracyjne,
  • Sąd Najwyższy,
  • Trybunał Konstytucyjny

Uzyskanie wyroku odbywa się w ramach realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

Udostępnione orzeczenie zawiera zarówno treść sentencji, jak również całego uzasadnienia. Ze względu na ochronę danych osobowych, znajdujące się w jego treści dane osobowe podlegają zanonimizowaniu przez sąd (w szczególności imiona, nazwiska i dane adresowe osób fizycznych).

jak uzyskać wyrok sądu

Korzystając z naszej pomocy mają Państwo pewność, że sprawą będzie się zajmować profesjonalny pełnomocnik – radca prawny.

W celu omówienia szczegółów pomocy prawnej oraz dokonania indywidualnej wyceny sprawy – zapraszamy do kontaktu