slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
previous arrow
next arrow

Pomoc prawna na wyciągnięcie ręki

Nasza kancelaria zapewnia rzetelną i wszechstronną pomoc prawną
w każdej powierzonej jej sprawie

czytaj dalej

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Kancelarii Radcy Prawnego?

Krajowa Izba Radców Prawnych

Obecnie każda firma może posługiwać się nazwą „kancelaria” – bez względu na przedmiot swojej działalności i posiadane kompetencje. Z tego powodu na rynku działa wiele podmiotów, które nie muszą spełniać szczególnych wymagań, jakie prawo nakłada na zawodowych prawników. W przeciwieństwie do radców prawnych i adwokatów nie podlegają one także wymogom należytego zabezpieczania interesu Klienta ani kontroli właściwych instytucji.
Z tego względu zawsze warto korzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika, ponoszącego odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie sprawy.

Radca prawny jest zawodowym prawnikiem o kwalifikacjach potwierdzonych wpisem na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych.
Wraz z adwokatem nazywany jest przez ustawę „profesjonalnym pełnomocnikiem”. Od adwokata różni go de facto posiadanie dodatkowych uprawnień – może wykonywać zawód także w oparciu o umowę o pracę.

  • Radca prawny:
  • ukończył studia wyższe i aplikację radcowską,
  • zdał egzamin państwowy,
  • ma obowiązek utrzymywania wysokiego standardu świadczonych usług oraz stałego dokształcania (i jest z niego rozliczany),
  • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, chroniącemu interes reprezentowanych przez niego Klientów,
  • ma obowiązek zachowania w tajemnicy spraw powierzonych mu przez Klienta,
  • odpowiada za rzetelność i sposób wykonywania działalności przed Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych (w tym za dbałość o interes strony czy zachowanie tajemnicy zawodowej).

Dzięki temu jego Klient może czuć się bezpiecznie.

Skorzystanie z pomocy Kancelarii Radcy Prawnego daje pewność, że Państwa sprawa jest we właściwych rękach.